Viktig informasjon til deg som mottar AAP utover ordinær maksimal periode (utover 4 år)