Viktig informasjon til deg som har søkt eller skal søke om AAP