Utdypende om AAP-endringene fra 1. januar 2018

  • For å ha rett til å motta AAP, må man ha vært medlem i folketrygden i 3 år. Det kan gjøres unntak fra denne hovedregelen. Reglene for unntak fra kravet om 3 års forutgående medlemskap endres, og gjelder for søknader som settes frem 1. januar 2018 eller senere.