Spørsmål og svar om søknaden om sykepenger (for den sykmeldte)

  1. Søknaden lagres på din egen side på nav.no, hvor du også får en oversikt over sykefraværet ditt.
  2. Vi minner deg på viktige ting du må huske på når du er sykmeldt.
  3. Du blir veiledet gjennom hvert spørsmål og får hjelp til å fylle ut riktig ut fra din situasjon og hva du svarer.
  4. Når du har sendt inn søknaden, har du din egen kopi som viser når og hvor søknaden er sendt. 
  5. Arbeidsgiveren din og/eller NAV mottar søknaden umiddelbart.
  6. Du har mulighet til å korrigere søknaden hvis du skulle ha glemt å fylle ut noe.
  • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
  • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret