Spørsmål og svar om søknaden om sykepenger (for den sykmeldte)

Her finner du svar på en del av de vanligste spørsmålene.

Hva er fordelene med digital søknad?

  1. Søknaden lagres på din egen side på nav.no, hvor du også får en oversikt over sykefraværet ditt.
  2. Vi minner deg på viktige ting du må huske på når du er sykmeldt.
  3. Du blir veiledet gjennom hvert spørsmål og får hjelp til å fylle ut riktig ut fra din situasjon og hva du svarer.
  4. Når du har sendt inn søknaden, har du din egen kopi som viser når og hvor søknaden er sendt. 
  5. Arbeidsgiveren din og/eller NAV mottar søknaden umiddelbart.
  6. Du har mulighet til å korrigere søknaden hvis du skulle ha glemt å fylle ut noe.

Jeg har fått sykmeldingen på papir - hva gjør jeg?

De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir, men hvis du venter noen dager, vil du finne papirsykmeldingen på nav.no i en digital versjon. Tar du i bruk denne, kan du også bruke digital søknad om sykepenger.

Noen unntak

I disse tilfellene må du bruke del D av papirsykmeldingen til å søke om sykepenger:

  • hvis sykmeldingen din gjelder reisetilskudd
  • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
  • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Jeg har levert del D på papir – skal jeg da sende inn den digitale søknaden også?

Nei, du skal bare levere én av dem. Den digitale søknaden erstatter del D av sykmeldingen på papir. 

Hvis jeg ikke brukte sykmeldingen, skal jeg da sende inn søknaden?

Hvis du allerede har levert sykmeldingen, kan du avbryte søknaden når den kommer, eller svare i søknaden at du ble friskmeldt fra første dagen.

Hvis du ikke har levert sykmeldingen, og ikke ønsker å bruke den, kan du avbryte den på nav.no.

Hvorfor må jeg fylle ut søknaden om sykepenger når den er innenfor de første 16 dagene som arbeidsgiveren min dekker? 

NAV vet ikke om perioden er innenfor arbeidsgiverperioden før søknaden er fylt ut. Dette er fordi søknaden inneholder spørsmål som påvirker beregningen av arbeidsgiverperioden. Hvis søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden sendes den kun til arbeidsgiveren. Kvitteringen viser hvor søknaden er sendt. Du kan også se det ved å åpne søknaden du har sendt.

Hva er forskjellen på sykmeldingen og søknaden om sykepenger?

Sykmeldingen (tidligere del C) inneholder informasjon om hvor mye og hvor lenge man er sykmeldt. Den inneholder også punkter fra legen som er viktige for å kunne øke muligheten for å være i arbeid mens man er syk. Sykmeldingen skal helst sendes til arbeidsgiveren første dagen i et sykefravær slik at oppfølgingen kan starte.

Søknaden om sykepenger (tidligere del D) sendes når perioden er ferdig, da gir du opplysninger om hva som skjedde underveis i sykefraværet, for eksempel om du jobbet noe eller om du tok ut ferie. Opplysningene du gir har betydning for sykepengene NAV utbetaler.

Jeg har fylt ut noe feil i søknaden jeg har sendt. Hva gjør jeg?

Da åpner du den søknaden du har sendt og velger at den skal endres. 

Jeg har ikke fått noen melding om at jeg skal søke om sykepenger.

Søknader kan som hovedregel først sendes inn når sykmeldingsperioden er over. Du kan logge deg inn på Ditt sykefravær for å sjekke om den ligger der. Der kan du også se søknader du får tilgang til fram i tid.

Noen må fortsatt levere søknaden (del D) på papir. Dette fikk du i så fall beskjed om i kvitteringen etter å ha sendt sykmeldingen. Hvis du ikke finner verken nye eller planlagte søknader på Ditt sykefravær, betyr det at du må søke på papir.

Hvorfor kan jeg ikke søke før perioden er ferdig?

Det er først når perioden er ferdig, at du vet om du klarte å jobbe mer enn sykmeldingen tilsa, eller om det har skjedd andre ting som har betydning. Det betyr at opplysningene blir helt riktige, og du slipper å rette opp i ettertid. Arbeidsgiveren din sparer også arbeid og unngår forsinkelser i utbetalingen fra NAV.

Dersom sykmeldingen din er lengre enn 31 dager, får du flere søknader per sykmelding. Du varsles på SMS og/eller epost når en ny søknad er klar til utfylling.

Arbeidsgiveren min utbetaler meg lønn når jeg er syk. Hvorfor må jeg søke om sykepenger?

Hvis arbeidsgiveren din utbetaler deg lønn mens du er syk, må de være sikre på at de får igjen pengene fra NAV. NAV vurderer din rett til sykepenger – og dermed arbeidsgiverens rett til refusjon – basert på de opplysningene du gir søknaden om sykepenger. Arbeidsgiveren din må i tillegg sende inn opplysninger om inntekten din.