Spørsmål og svar om den digitale sykmeldingen (for den sykmeldte)

  • Hvis den er merket med «Sendt til arbeidsgiver» betyr det at den er sendt
  • Hvis den ligger under «Nye sykmeldinger» har du ikke behandlet den ennå, og du kan sende den til arbeidsgiveren din
  • Hvis den er merket med «Bekreftet av deg» har du krysset av for at du ikke er arbeidstaker. Dersom dette er feil, kan du gå inn på nytt og velge knappen "Send til arbeidsgiver".
  • Hvis den er merket med «Ikke brukt på nett», betyr det at den er gått ut på dato, og du kan ikke lenger bruke sykmeldingen.
  • Hvis den er merket med «Avbrutt av deg», betyr det at du har trykket på «Jeg ønsker ikke å bruke denne sykmeldingen». Du kan gjenåpne sykmeldingen i inntil 3 måneder etter at du har avbrutt den.