Spørsmål og svar om den digitale sykmeldingen (for den sykmeldte)

Her finner du svar på en del av de vanligste spørsmålene.

Jeg finner ikke sykmeldingen min.

Du finner sykmeldingen din ved å logge deg inn på nav.no og velge Ditt sykefravær.

Jeg har sendt inn en sykmelding, men arbeidsgiveren min vet ikke hvor den har havnet.

Først bør du sjekke at sykmeldingen faktisk er sendt. Dette gjør du ved å finne den aktuelle sykmeldingen på Ditt sykefravær på nav.no, og sjekke følgende:

  • Hvis den er merket med «Sendt til arbeidsgiver» betyr det at den er sendt
  • Hvis den ligger under «Nye sykmeldinger» har du ikke behandlet den ennå, og du kan sende den til arbeidsgiveren din
  • Hvis den er merket med «Bekreftet av deg» har du krysset av for at du ikke er arbeidstaker. Dersom dette er feil, kan du gå inn på nytt og velge knappen "Send til arbeidsgiver".
  • Hvis den er merket med «Ikke brukt på nett», betyr det at den er gått ut på dato, og du kan ikke lenger bruke sykmeldingen.
  • Hvis den er merket med «Avbrutt av deg», betyr det at du har trykket på «Jeg ønsker ikke å bruke denne sykmeldingen». Du kan gjenåpne sykmeldingen i inntil 3 måneder etter at du har avbrutt den.

Er sykmeldingen sendt, skal arbeidsgiveren din finne den i Altinn. Navnet og organisasjonsnummeret til arbeidsgiveren står på sykmeldingen du sendte fra Ditt sykefravær på nav.no. For å se sykmeldingen må arbeidsgiveren din ha tilgang i Altinn. 

Jeg har ikke fått noen melding om at jeg skal søke om sykepenger. 

Søknader kan som hovedregel først sendes inn når sykmeldingsperioden er over. Hvis du ikke får melding om den digitale søknaden på det tidspunktet, kan du likevel logge deg inn på Ditt sykefravær for å sjekke om den ligger der. Der kan du også se søknader du får tilgang frem i tid.

Noen må fortsatt levere søknaden (del D) på papir. Dette fikk du i så fall beskjed om i kvitteringen etter å ha sendt sykmeldingen. Hvis du ikke finner verken nye eller planlagte søknader på Ditt sykefravær, betyr det at du må søke på papir.

Jeg får ikke opp valget å sende sykmeldingen til den  arbeidsgiveren jeg er ansatt hos.

Vi henter opp arbeidsforholdet fra et register som arbeidsgiveren din melder deg inn i. Gi beskjed til arbeidsgiveren din dersom riktig arbeidsforhold ikke vises. Hvis det er feil i disse opplysningene, må du levere sykmeldingen på papir.

Hvorfor står det en annen arbeidsgiver på sykmeldingen enn den arbeidsgiveren jeg skal sende sykmeldingen til?

Det er fordi legen din har skrevet inn dette i et fritekstfelt på sykmeldingen. Uavhengig av dette gir vi deg muligheten til å sende sykmeldingen til de arbeidsgiverne du er registrert som ansatt hos via a-meldingen. Disse kommer opp som forslag i den digitale sykmeldingen. Du kan be legen rette opp neste gang du får en sykmelding. Gi gjerne beskjed til arbeidsgiveren din at legen har skrevet feil.

Jeg får ikke sendt inn sykmelding siden arbeidsgiveren min ikke vises i lista.

Arbeidsgiveren din må melde deg inn i et register som vi henter opplysninger fra. Si fra til arbeidsgiveren din at du må meldes inn.

Er jeg ferdig etter at jeg har sendt inn sykmeldingen?

Nei, når sykefraværsperioden er over, sender du søknad om sykepenger. Du skal enten fylle den ut digitalt eller på papir (del D som du fikk av legen). Skal du fylle ut digitalt, vil du få en ny melding med lenke til nav.no. Hvis du ikke finner verken nye eller planlagte søknader på Ditt sykefravær, betyr det at du må søke på papir.

Jeg har fått en sykmelding, men jeg ser den ikke inne på «Ditt sykefravær».

Hvis du er blitt sykmeldt og ikke finner din digitale sykmelding, så betyr det at du må levere sykmeldingen på papir. (Sykmeldinger som blir skrevet ut på sykehus, kommer bare på papir.)

Hvorfor står det ikke i SMS eller e-posten at det er sykmeldingen min som er kommet? 

Det at du har fått en sykmelding er en personopplysning. Av hensyn til personvernet kan vi ikke gi personopplysninger via e-post eller SMS. Dette fordi de ikke regnes som kanaler med høy nok sikkerhet.

Jeg er både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende/frilanser og får ikke krysset av for begge deler. Hva skal jeg gjøre?

Du trenger én sykmelding for hver arbeidssituasjon. Kontakt den som har sykmeldt deg for å få flere sykmeldinger.

Hva hvis jeg får papirsykmelding?

De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir, men disse blir gjort digitale etter at de er sendt til NAV fra sykehuset. Etter noen dager vil du finne den digitaliserte papirsykmeldingen på nav.no.

Gjelder sykmeldingen reisetilskudd, må du inntil videre søke om sykepenger ved å bruk del D av papirsykmeldingen. Derfor må du få med deg papirsykmeldingen fra legen i akkurat dette tilfellet.