Blir planen automatisk delt med legen eller NAV?

Nei, planen må deles aktivt av enten arbeidstakeren eller arbeidsgiveren. Planen må først være godkjent. NAV kan ikke se planen før en av dere har delt den med oss. Hvis dere gjør endringer i planen, må dere dele den med legen og NAV på nytt Planen blir ikke automatisk oppdatert hos NAV eller legen når dere gjør endringer hos dere, derfor må dere dele den på nytt.

Hva gjør vi hvis vi ikke får delt planen?

Sjekk først om den er godkjent av begge. Hvis en av dere gjøre endringer i planen, må det godkjennes av den andre. Får du feilmelding når du prøver å dele planen med legen, velger du i stedet «Last ned», slik at den kan skrives ut og gis til legen, for eksempel ved neste legebesøk.

Hva skjer hvis den ansatte ikke godkjenner planen?

Arbeidsgiveren har mulighet til å tvangsgodkjenne en oppfølgingsplan hvis arbeidstakeren ikke godkjenner fra sin side. Da kommer dette tydelig fram som et valg før arbeidsgiveren godkjenner, og det kommer også tydelig fram i den ferdige planen.

Arbeidstakeren har ikke den samme muligheten til å tvangsgodkjenne en oppfølgingsplan.

Hvordan kan vi endre en plan som allerede er godkjent?

Da bruker dere knappen «Gjør endringer». Deretter må planen godkjennes på nytt av den andre.

Hvordan kan vi skrive ut planen?

Planen må godkjennes før dere får mulighet til å skrive den ut. Når dere har godkjent planen, kan dere bruke funksjonen «last ned» og deretter skrive den ut.

Hvor blir det av kommentarene vi skrev?

Dere kan skrive kommentarer til hverandre underveis i planen. Kommentarene vises ikke i den endelige planen, men dere kan se dem ved å bruke knappen «Gjør endringer».

Hva skjer når den som er syk får ny leder?

Så lenge det er et aktivt sykefravær, skal en ny leder får se sykmeldingene i sykmeldingsperioden og oppfølgingsplaner fra det aktive sykefraværet. Den nye lederen får ikke se det som hører til et tidligere sykefravær.

Hvordan kan vi skrive en ny plan uten å måtte gjøre alt arbeidet om igjen?

Så lenge sykefraværet løper, kan dere velge å ta utgangspunkt i en utgått plan hvis dere trenger å lage en ny. Da trenger dere ikke å fylle ut arbeidsoppgavene på nytt.

Er det mulig å legge ved dokumenter?

Nei, det er ikke mulig å legge ved dokumenter til den digitale oppfølgingsplanen.

Hvordan få vi beskjed når det skjer noe med planen?

Vi sender melding når

  • en av dere har påbegynt en plan
  • en av dere ber den andre godkjenne en plan
  • en av dere har gjort endringer i en plan

Vi sender ikke melding når planen er ferdig godkjent eller når dere deler den med NAV og/eller legen.

Kan vi slette en plan?

Nei, det er ikke mulig å slette en oppfølgingsplan. I planer som ikke er godkjent kan du gå inn i og slette arbeidsoppgaver eller tiltak som du selv har foreslått eller lagt inn. 

Hvor lenge er oppfølgingsplanen tilgjengelig på nav.no - Dine sykmeldte?

Oppfølgingsplanene er tilgjengelig for nærmeste leder i fire måneder etter at et sykefraværstilfelle er avsluttet. Når det er gått fire måneder etter endt sykmelding og uten at det er kommet ny sykmelding, forsvinner planen fra nav.no. Oppfølgingsplanene ligger også i Atlinn. 

Vi kan ikke bruke NAVs digitale oppfølgingsplan, hva gjør vi?

Det er fortsatt anledning til å sende oppfølgingsplanen fra eget lønns- og personalsystem eller i posten med forsideark fra nav.no.