Snart slutt på sykepengene

  • det er vanskelig for deg å utføre arbeidsoppgavene du hadde før du ble syk
  • det er andre forhold hos arbeidsgiveren din som gjør det vanskelig for deg å fungere i jobben.