Trenger du bekreftelse på «rett kopi»?

NAV kopierer og stempler dokumenter som er utstedt av NAV med «rett kopi». NAV kan også bekrefte dokumenter som ikke er utstedt av NAV, men er ikke forpliktet til å gjøre dette.

NAV kan kun bekrefte «rett kopi» av andre dokumenter når:

  • det ikke er tvil om at originalen er ekte
  • dokumentene er relevante for en pågående sak hos NAV
  • dokumentet er original, ikke kopi

«Rett kopi» er en bekreftelse på at kopien er identisk med det originale dokumentet. Dette er ingen bekreftelse på at dokumentet i seg selv er «ekte» 

Hvis et dokument ikke kan bekreftes med «rett kopi» av NAV, kan du ta kontakt med et kopieringsbyrå, eller notarius publicus hvis dokumentet skal brukes av utenlandske myndigheter. 

Ta kontakt med Politiet, UDI, Skatteetaten, Statens vegvesen eller andre offentlige etater hvis dokumentet gjelder en søknad til en av disse etatene.

Les mer om bekreftelse av «rett kopi» på domstol.no.