Midlertidig lønnstilskudd

  • søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.
  • har en arbeidsgiver men står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding
  • har fått en vurdering av bistandsbehovet ditt for å komme i arbeid