Tilskudd til ekspertbistand

  • du har en arbeidsgiver, men har utfordringer med å stå i arbeid. Dette har ført til langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær
  • du og arbeidsgiveren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, for eksempel gjennom oppfølging og tilrettelegging, eller ved hjelp fra bedriftshelsetjenesten som din virksomhet har avtale med
  • både du og arbeidsgiveren ønsker hjelp