Opplæring

  • søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på grunn av mangelfulle formelle kvalifikasjoner eller svake grunnleggende ferdigheter. 
  • har fått en vurdering av behovet ditt for bistand fra NAV for å komme i arbeid, og opplæring er vurdert som et aktuelt tiltak.
  • arbeidsmarkedsopplæring (AMO)
  • fag- og yrkesrettet opplæring på videregående skoles nivå eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)
  • høyere utdanning