Oppfølging

  • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • jobbsøking
  • tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket