Mentor

  • arbeidstrening
  • opplæring i form av ordinær utdanning
  • midlertidig lønnstilskudd
  • varig lønnstilskudd