Mentor

Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega eller en medstudent, for å gi deg ekstra bistand for å mestre en jobb eller utdanning.

Hvem kan få mentor?

Mentor er for deg som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre tiltakene

  • arbeidstrening
  • opplæring i form av ordinær utdanning
  • midlertidig lønnstilskudd
  • varig lønnstilskudd

NAV kan også gi tilskudd til mentor hvis det er nødvendig for at du skal få eller beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet.

NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass. Dette gjelder ikke ved opplæring i form av ordinær utdanning.

Varighet

Antall timer og varigheten av perioden skal bli tilpasset behovet ditt. Tilskudd til mentor kan vare i inntil seks måneder. Personer med nedsatt arbeidsevne og særlige behov for mentor, kan få tiltaket forlenget i inntil tre år.

Hvordan søker du?

Det er arbeidsgiveren som søker om tilskuddet. Arbeidsgiver søker enklest om tilskuddet ved å sende inn digital søknad på altinn.no. Det kan også søkes om tilskuddet på papirblankett i en overgangsfase.

Søk tilskudd til mentor

Vil du sende søknaden i posten finner du skjemaet «Registreringsskjema for tiltaksarrangører - mentor" under "Skjema og søknad".

Arbeidsgiveren må sende søknad til NAV før det planlagte innkjøpet blir gjennomført. NAV utbetaler tilskuddet etterskuddsvis på bakgrunn av refusjonskravet fra arbeidsgiveren.

Refusjonskravet skal inneholde dokumentasjon som viser hvem tilskuddet gjelder, hva det er betalt for, kronebeløp, når det er betalt og at det er betalt.