Oppfølgingstiltak

Oppfølgingstiltak er for deg som trenger støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb. Dette kan være en mentor på arbeids- eller studieplassen eller støtte fra en veileder.

Tiltakene kan omfatte veiledning når du søker jobber og ekstra støtte i begynnelsen av en ny jobb. Disse tiltakene kan også være aktuelle hvis du er sykmeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Mentor

Mentor er et tilskudd for å frikjøpe en kollega på arbeidsplassen din eller en medstudent ved utdanningsstedet ditt. Mentoren kan gi deg ekstra bistand på jobb eller under utdanning støttet av NAV.

Oppfølging

Oppfølging er et tiltak for deg som trenger støtte for å skaffe eller beholde en jobb, og som har behov for omfattende oppfølging. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.