Mellombels lønstilskott

  • søkjer arbeid, men har problem med å koma inn på arbeidsmarknaden på ordinære løns- og arbeidsvilkår.
  • har ein arbeidsgivar men står i fare for å falla ut av arbeidslivet etter tolv månader med full eller gradert sjukmelding
  • har fått ei vurdering av bistandsbehovet ditt for å koma i arbeid