Dersom du svarer ja på spørsmåla under – då har du kanskje lese- og skrivevanskar.

 • Har du vanskar med å lese og skrive på skulen, på jobben eller i fritida?
 • Synest du det er vanskeleg å fylle ut skjema og blankettar?
 • Synest du det er vanskeleg å skrive beskjedar?
 • Har lese- og skriveferdigheitene påverka ditt val av utdanning og yrke?
 • Har du slutta i jobb eller utdanning på grunn av krava til lesing og skriving?

Kva kan NAV tilby deg?

 • Sjekkliste med rettleiing
 • Samtale med saksbehandlar kor vi saman finn ut om du har lese- og skrivevanskar
 • Hjelp til jobbsøking
 • Rettleiing i val av yrke og utdanning
 • Tilvising til andre etatar som kan gi bistand
 • Hjelpemiddel som òg kan bli nytta på arbeidsplassen