NAV har tiltak for deg som trenger mer kompetanse før du kan konkurrere om ledige jobber på arbeidsmarkedet. Opplæringen er vanligvis arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) eller fag- og yrkesopplæring på videregående skoles nivå. Du må være 19 år for å få delta på opplæringstiltak via NAV.

AMO-kurs er korte, yrkesrettede kurs som arrangeres i regi av NAV. AMO-kurs vil inneholde opplæring som gir formell kompetanse, og kan inneholde både teori og arbeidspraksis i en ordinær virksomhet. Etter kurset får du som regel et sertifikat, offentlig prøvebevis eller lignende.

I utgangspunktet må man søke Statens Lånekasse om støtte hvis man skal ta høyere utdanning på universitet eller høyskole, men i enkelte tilfeller kan NAV gi støtte til høyere utdanning. Dette gjelder for personer over 22 år med nedsatt arbeidsevne.

En bedrift kan også søke NAV om støtte til opplæring hvis arbeidsmarkedet krever at de ansatte får ny kompetanse, for eksempel i store omstillingsprosesser.

Opplæring (arbeidsmarkedskurs og utdanning)

Opplæring er tiltak for deg som trenger kvalifisering for å kunne få jobb eller beholde jobb. Hensikten er at du skal bli kvalifisert for ledige jobber. Du kan enten få opplæring som arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) eller innenfor utdanningssystemet.

Bedriftsintern opplæring

Gjennom tiltaket bedriftsintern opplæring kan virksomheter motta tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger.

Jobbklubb

Jobbklubb er et kortvarig tiltak for deg som søker jobb. Når du deltar på jobbklubb får du støtte til å orientere deg på arbeidsmarkedet og være en aktiv jobbsøker.