I vedtak om arbeidsmarkedstiltak er det informasjon om hvordan du kan klage. Hvis du ønsker et annet tiltak enn du har fått vedtak om, kan du også klage på vedtak om tiltak.

Hvis du ikke har fått tilbud om et arbeidsmarkedstiltak eller hvis tiltaket er stanset, får du ikke et skriftlig vedtak om dette. Du kan likevel be om en begrunnelse for vurderingene til NAV og klage på avgjørelsen. Du kan bruke tjenesten Skriv til oss på Ditt NAV og be om en skriftlig begrunnelse. Når NAV svarer deg får du samtidig informasjon om hvordan du skal gå fram hvis du ønsker å klage.

Du kan klage selv om du bare har fått et muntlig vedtak uten en skriftlig begrunnelse.

Det er forvaltningsloven som gjelder i vedtak om tildeling, avslag på og stans i arbeidsmarkedstiltak.

Du kan ikke klage på opptak til tiltakene AMO-kurs og Jobbklubb.