Jobbklubb

Jobbklubb er et kortvarig tiltak for deg som søker jobb. Når du deltar på jobbklubb får du støtte og hjep til å orientere deg på arbeidsmarkedet og være en aktiv jobbsøker.

Hvem kan delta?

Jobbklubb er et kurs for deg som er registrert som arbeidssøker hos NAV. Det er ingen formelle opptakskrav.

Hva inneholder jobbklubb?

På jobbklubb vil du få veiledning til å se egen kompetanse og hvordan du skal markedsføre kompetansen din overfor arbeidsgivere. Du vil få opplæring i å utforme CV og søknader til aktuelle jobber og annen relevant opplæring som skal styrke dine muligheter til å komme i arbeid.

Du vil få informasjon om arbeidsmarkedet lokalt og nasjonalt. I tillegg vil du få intervjutrening og opplæring i hvordan du kan bruke nettverket ditt for å skaffe deg jobb. 

Varighet

Jobbklubb varer som regel noen uker. Varigheten kan variere mellom de ulike kursene. 

Nyttig å vite

Hvis du mottar økonomisk stønad fra NAV vil du kunne beholde stønaden mens du deltar på jobbklubb. Hvis du ikke mottar en stønad fra NAV kan du søke om tiltakspenger. Tiltakspenger blir utbetalt per dag du er med på jobbklubb. Du kan også søke om penger til reise til og fra tiltaket.

Hvordan søker du?

Har du bruk for målrettet støtte i forbindelse med jobbsøk, vil du og NAV-veilederen i felleskap vurdere om jobbklubb er noe for deg. NAV-veilederen kan søke deg inn på tiltaket. Hvis du tror jobbklubb kan være nyttig for deg, registrer deg som arbeidssøker og ta kontakt med NAV-kontoret ditt.