Digitalt oppfølgingstiltak for arbeidsledige

  • intervjutrening
  • hvordan skrive CV og jobbsøknad
  • individuell karriereveileding
  • webinarer om arbeidsmarkedet
  • gruppearbeid og erfaringsdeling
  • jobbsøk