Avklaring

  • om du kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
  • hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du kan delta i arbeidslivet
  • kompetansen din og mulighetene dine
  • informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
  • veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver
  • arbeidsutprøving på ny eller annen arbeidsplass