Avtale om tilrettelegging og oppfølging for arbeidssøkere og arbeidsgivere

 • regelmessig oppfølging
 • en fast kontaktperson i NAV
 • rask saksbehandling
 • samordnet bistand fra NAV
 • trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb.
 • Den prioriterte målgruppen er unge arbeidssøkere under 30 år, som trenger bistand fra NAV for å komme i arbeid på grunn av nedsatt arbeidsevne. NAV avgjør når tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal brukes. Når det anses som hensiktsmessig kan den også brukes for andre arbeidssøkere.
 • Arbeidsgivere (virksomheter) som ansetter personer i målgruppen i arbeid eller tar inn i arbeidsmarkedstiltak
 • å finne egnede arbeids- og tiltaksplasser og bistand i kontakt med arbeidsgivere
 • oppfølging og støtte i arbeidsforholdet, både opp mot arbeidsgiver og kolleger
 • utredning av behov for tilrettelegging av arbeidsplassen
 • arbeidsmarkedstiltak, som arbeidstrening og lønnstilskudd, hjelpemidler og veiledning om tilrettelegging, som NAV anser nødvendig og hensiktsmessig