Arbeidstrening

Arbeidstrening kan være aktuelt for deg som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid. I tiltaket får du prøvd deg i en ordinær jobb i en kort periode.

Hva inneholder arbeidstrening?

Arbeidstrening vil si at du får opplæring i å utføre vanlige arbeidsoppgaver i en begrenset periode. Arbeidstreningen er på en ordinær arbeidsplass, men arbeidsoppgavene er tilrettelagt dine behov og du får oppfølging fra NAV. Målet er at du skal få prøvd ut mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Det skal lages en avtale mellom deg som tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og NAV. Her skal målet med arbeidstreningen avklares, i tillegg til innholdet og planen for opplæringen.

Om det er hensiktsmessig kan dere i tillegg inngå en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale. Da får du en fast kontaktperson både i NAV og på arbeidsplassen.

Når du er i arbeidstrening, er du ikke ordinært ansatt i virksomheten.

Hvem kan delta?

Arbeidstrening er et tilbud til deg med liten eller mangelfull arbeidserfaring eller for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Varighet

Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Du kan være deltaker på tiltaket i inntil ett år. For personer med nedsatt arbeidsevne, kan tiltaket forlenges i ytterligere seks måneder.

Nyttig å vite

Hvis du får en stønad til livsopphold - for eksempel sykepenger, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger fra NAV i perioden du er i arbeidstrening.

NAV kan gi inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Du og NAV-veilederen vil i fellesskap vurdere om arbeidstrening er noe for deg.

Avtale om arbeidstrening blir inngått digitalt: NAV-veilederen oppretter avtalen, mens du og arbeidsgiveren godkjenner digitalt.

Det er viktig at du ikke begynner i tiltaket før NAV har godkjent tiltaksplassen.