Arbeidsrettet rehabilitering

  • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
  • Individuelt treningsopplegg med veiledning
  • Arbeidsutprøving i trygge omgivelser
  • Kontakt med arbeidslivet
  • Livsstilsveiledning