Tiltakspenger

  • ikke møter på tiltaket første dag uten å ha gitt beskjed om fraværet
  • har begynt på et tiltak og har så mye fravær at det ikke lenger blir ansett som hensiktsmessig at du fullfører tiltaket