Senior

  • Jeg tilhører den arbeidssøkergruppen som er den mest stabile
  • Jeg viser stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
  • Jeg befinner meg i en gunstig fase av livet
  • Jeg ønsker gjerne å revitalisere mine kunnskaper til nytte for din bedrift
  • Jeg er villig til å dele mine erfaringer med andre, men ha mindre ansvar