Som senior opplever noen at det kan være vanskelig både å få innpass i arbeidslivet og opprettholde en god arbeidssituasjon.

Oppfatningen om at eldre i arbeidslivet ikke lenger er en ressurs, at eldre koster mye og ofte er syke, lever fortsatt. NAV skal bistå med veiledning, oppfølging og iverksetting av tiltak for å komme i jobb dersom din jobbsøking ikke fører fram.

Dette kan du gjøre selv

På nav.no finner du nyttig informasjon om arbeidsmarkedet og hva du skal gjøre hvis du er arbeidssøker.

Hvem andre kan bistå deg?

Det finnes også mange private formidlingsbyråer. Benytt deg gjerne av private tilbud samtidig som du står tilmeldt eller mottar bistand fra NAV.

Senter for seniorpolitikk finner du mer kunnskap om arbeidet for å beholde seniorer i arbeidslivet, aldersdiskriminering og tilgang på aktuell forskning.

Situasjonen på arbeidsmarkedet for seniorer

Strukturendringer i arbeidslivet skaper både arbeidsledighet og et større behov for arbeidskraft. Flere går ut og inn av arbeidslivet enn tidligere. Det man trodde var en sikker arbeidsplass og sikker kompetanse kan endre seg.

Raske endringer medfører også ofte ureflekterte forestillinger om hvilke typer arbeidskraft bedriften trenger. Noen eldre arbeidssøkere opplever at de ikke kommer i betraktning ved jobbsøking. Med en ekstra innsats er det likevel mulig å oppnå positive resultater.

Markedsfør deg selv

  • Jeg tilhører den arbeidssøkergruppen som er den mest stabile
  • Jeg viser stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
  • Jeg befinner meg i en gunstig fase av livet
  • Jeg ønsker gjerne å revitalisere mine kunnskaper til nytte for din bedrift
  • Jeg er villig til å dele mine erfaringer med andre, men ha mindre ansvar