Aktivitetsplanen og dialog med veilederen din

I aktivitetsplanen har du og veilederen din oversikt over aktiviteter du gjør for å komme i jobb eller annen aktivitet. I dialogtjenesten kan du kommunisere med veilederen din om arbeid og oppfølging.

Når du har registrert deg som arbeidssøker hos NAV, får du en aktivitetsplan og tilgang til en dialogtjeneste der du kan kontakte veilederen din.

I aktivitetsplanen holder du oversikt over det du gjør for å komme i jobb eller annen aktivitet. Både du og veilederen din kan se og endre aktivitetsplanen. Du kan legge inn målet ditt, aktiviteter du skal gjøre og stillinger du vil søke på. Veilederen kan blant annet legge inn forslag til aktiviteter eller skrive referat fra et møte dere har hatt.

Gå til aktivitetsplanen

Gå til dialogtjenesten

Rettigheter og personvern

Du har rett til å få en aktivitetsplan når du har registrert deg hos oss. Innholdet i aktivitetsplanen, og annen informasjon du gir til veilederen din, bruker vi til å vurdere hvilket behov du har for oppfølging.

Manuell oppfølging

Vi henter informasjon om deg fra Folkeregisteret og sjekker mot Kontakt- og reservasjonsregisteret for å se om du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige. Hvis du har reservert deg, eller ikke er i stand til å bruke aktivitetsplanen, vil vi følge deg opp uten at du bruker den digitale aktivitetsplanen. Da får du aktivitetsplanen skrevet ut på papir.

Deling og lagring

Opplysningene i aktivitetsplanen blir ikke delt med andre offentlige etater, med mindre de har rett til å hente slike opplysninger.

Opplysningene i aktivitetsplanen din blir lagret og oppbevart etter arkivloven. Aktiviteter og meldinger i dialogen kan ikke slettes når de først er opprettet.

Les mer om hvordan NAV behandler personopplysninger.