Når du er registrert som arbeidssøker hos oss, får du tilgang til en aktivitetsplan. Dette er verktøyet du skal bruke for å komme i aktivitet og jobb. For at NAV skal kunne følge deg opp best mulig, er det viktig at du bruker aktivitetsplanen aktivt. 

I aktivitetsplanen kan du selv legge inn og redigere målet ditt, aktiviteter du skal gjøre og stillinger du vil søke på. Du får også tilgang til en dialog der du kan kommunisere med veilederen din og diskutere aktiviteter du skal gjennomføre.

Gå til aktivitetsplanen   

Slik bruker du aktivitetsplanen

Det første du bør gjøre er å bestemme deg for hva som er målet ditt. Tenk over hvilke jobber du kan trives i og som du tror passer for deg. Når du har definert et mål, kan du vurdere hvilke aktiviteter som må til for at du skal nå dette målet. Eksempler på aktiviteter kan være å søke jobber, kortere kurs, og arbeidstrening. Aktivitetsplanen skal hjelpe deg med å strukturere og holde oversikt over aktivitetene dine.

Du kan selv legge inn aktiviteter i planen. NAV kan også foreslå aktiviteter for deg som du selv velger om du vil gjennomføre. I tillegg kan veilederen din legge til aktiviteter som du er forpliktet til å gjennomføre. Disse aktivitetene vil ha en blå etikett som heter «Avtalt med NAV». Du kan ikke gjøre endringer i slike aktiviteter. Hvis du er uenig i at en aktivitet er merket som avtalt, kan du skrive i dialogen og forklare hvorfor du er uenig. 

Hvorfor en aktivitetsplan?

Når du henvender deg til NAV fordi du trenger hjelp til å komme i jobb, skal NAV vurdere behovet ditt for hjelp.

Du har rett til å få en aktivitetsplan. Alle som ikke har reservert seg fra digital kommunikasjon med det offentlige, skal bruke aktivitetsplanen og kommunisere med NAV gjennom den. Du kan få manuell oppfølging hvis det er gode grunner til det. Manuell oppfølging betyr at en veileder følger deg opp uten at du har en digital aktivitetsplan. Veilederen vil legge inn aktiviteter, møtereferat og fylle inn målet ditt i aktivitetsplanen. Du får da aktivitetsplanen i papirform.

Personvern

Opplysningene i aktivitetsplanen, slik som aktiviteter, målet ditt og dialogen mellom deg og veilederen din, er det du og NAV som legger inn. Formålet med disse opplysningene er å hjelpe deg å komme raskt i jobb. Opplysningene dine blir ikke delt med andre instanser eller etater, med mindre de har lovlig grunnlag til å samle inn slike opplysninger.

NAV henter også informasjon fra Folkeregisteret for å gjøre en sjekk mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette gjør vi for å se om du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige.

Opplysningene i aktivitetsplanen din blir lagret og oppbevart etter arkivloven. Aktiviteter og meldinger i dialogen kan ikke slettes når de først er opprettet.

Les mer om hvordan NAV behandler personopplysninger.