Vilje Viser Vei-tiltakene

NAV har utviklet arbeidsrettede tiltak som er tilpasset mennesker med psykiske helseproblemer som heter Vilje Viser Vei.

Vilje Viser Vei-tiltakene kan tilby deg tilrettelagt arbeidstrening inne på bedriften eller ute hos en ordinær arbeidsgiver. Du vil få tett individuell oppfølging over tid. Oppfølgingen vil kunne innebære:

  • Samarbeid med behandler, NAV og/eller andre i nettverket ditt
  • Hvordan mestre egne symptomer
  • Bistand til å rydde opp i forhold som kan virke arbeidshemmende
  • Kartlegging av ferdigheter, ressurser, utfordringer og interesser med tanke på arbeid
  • Kartlegging av arbeidskapasitet, og behov for tilrettelegging

Hvem kan få tiltaket?

Er for deg som trenger støtte for å komme ut i arbeid og som har behov for avklaring, oppfølging og opplæring. 

Hva består tiltaket av? 

Innholdet i tiltakene kan og være veiledning knyttet til fysisk aktivitet, karriereveiledning, kosthold, økonomi og ernæring, kurs og skolegang, arbeidsutprøving og oppfølging i ordinært arbeidsliv.

Felles for tiltakene er at de skal tilpasses dine individuelle behov. Dette gjelder arbeidstid, arbeidsoppgaver, hjelpemidler, behandling og ditt behov for oppfølging og støtte. 

Du og en veileder i NAV må utarbeide en aktivitetsplan der dine behov for tiltak, tilpasning, og oppfølging beskrives. Har du behov for behandling kan det kombineres med tiltaket du er med i. Slik kan du få dekket dine individuelle behov og sikre riktig tiltak. 

Et annet eksempel på Vilje Viser Vei-tiltak er Grønt arbeid som er et arbeidstilbud på gård. Her tilbys arbeidsrettet fysisk aktivitet i kontakt med dyr og natur, noe som har god virkning for styrking av arbeidsmuligheter, helsemessig bedring og økt livskvalitet.  

NAV har også en rekke ordinære tiltak som kan passe for deg med psykiske helseproblemer. Disse tiltakene kan og tilpasses dine behov. Har du behov for å få prøvd ut dine muligheter på arbeidsmarkedet og styrke dine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning kan arbeidsrettede tiltak være en vei å gå.

For mer informasjon om tiltak for å komme i jobb.

Hvor finnes Vilje Viser Vei- tiltakene?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om arbeidsrettede tiltak der du bor. Se kontaktinformasjon under relatert informasjon.