Veilednings- og oppfølgingslos

 • Gi muligheter for økt deltakelse i arbeidslivet evt. få bistand til å ta del i meningsfull, arbeidsrettet aktivitet.
  • Tilby tett, arbeidsrettet oppfølging av brukere så lenge det er behov for dette.
  • Oppfølgingsbistanden skal i størst mulig grad nyttes på arenaer i det ordinære arbeidslivet.
  • Losen kan møte deg på de arenaer du ønsker og er lett tilgjengelig.
  • Losen har taushetsplikt og samarbeidet bygger på et tillitsforhold til deg som bruker.
  • Gi tett og godt koordinert samarbeid mellom bruker og involverte samarbeidspartnere i hjelpeapparatet.