SMS tilbyr tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet. Du får også oppfølging ved overgang til arbeid.

Hvem kan få tilbudet?

  • være i ferd med å starte på en høyere utdanning
  • være i en høyere utdanning
  • ha fått utdannelsen avbrutt eller forstyrret på grunn av psykisk sykdom

Du må også oppfylle krav til studiekompetanse, ha jevnlig kontakt med en ekstern behandler og være student ved en høgskole eller et universitet som har et tilbud om SMS.

Hva består tilbudet av?

Tilbudet gir den individuelle støtten og oppfølgingen du trenger for å nå studiemålene dine. I samarbeid med SMS, høgskolen/universitetet og NAV, utarbeider du en handlingsplan som skal hjelpe deg med å nå målene du setter deg.

Oppfølgingen tilpasses dine behov og kan for eksempel bestå av hjelp med praktiske gjøremål, målrettete samtaler, noen å gå sammen med på forelesning/kantine, hjelp til tilrettelegging, hjelp med å sette og følge opp studiemål.

For noen studenter kan det også være aktuelt med oppfølging i grupper, sammen med andre deltakere i prosjektet. SMS kan dessuten være ditt talerør overfor utdanningsinstitusjonen i ulike sammenhenger i studietilværelsen.

Studier med støtte kan kombineres med behandling.

Hvor finnes tilbudet?

Studier med støtte finnes i Aust-Agder, Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms og Vest-Agder. Bor du i ett av disse fylkene, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon.