Senter for jobbmestring

Et tilbud til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng.

Hvem kan få tilbudet?

Du som

  • har lett til moderat angst og/eller depresjon som arbeidshinder
  • er uten arbeidsforhold eller har et arbeidsforhold du ikke kan eller ønsker å gå tilbake til
  • ønsker bistand til raskt å komme i arbeid

Hva består tilbudet av?

Målet er å hjelpe deg å mestre de psykiske plagene, komme raskt i arbeid og klare å mestre jobben over tid. Senter for jobbmestring tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte. Den kognitive terapeuten vil hjelpe deg til å håndtere og mestre de psykiske helseplagene i jobbsammenheng, mens jobbspesialisten kan bistå med jobbsøk, karriereveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen.

Arbeidsrettet kognitiv terapi tar utgangspunkt i hva vi tenker om oss selv og om arbeid/livet, og hvordan tankene våre påvirker hvordan vi føler oss og hvordan vi handler i jobbsammenheng. Du lærer å utforske og etter hvert utfordre negative tankemønstre som kan være knyttet til angst og depresjon. Det legges opp til et tett samarbeid mellom deg, terapeut og jobbspesialist.

Arbeidsrettet kognitiv terapi gis av psykologer og annet personell med helse-/sosialfaglig utdanning, som har videreutdanning i kognitiv terapi. Den individuelle jobbstøtten gis av personell med god kjennskap til karriereveiledning og lokalt arbeidsmarked.

Senter for jobbmestring er en tjeneste fra NAV Arbeidsrådgivning. Ved behov samarbeider Senter for jobbmestring med andre i NAV og kan også ved behov ta kontakt med din fastlege og arbeidsgiver.

De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Hvor finnes tilbudet?

Tilbudet finnes i følgende fylker: TrøndelagVestland (Sogn og Fjordane og Hordaland), Oslo, Troms, Vestfold, Øst-Viken, samt Asker og Bærum. Ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon.