Senter for jobbmestring

  • har lett til moderat angst og/eller depresjon som arbeidshinder
  • er uten arbeidsforhold eller har et arbeidsforhold du ikke kan eller ønsker å gå tilbake til
  • ønsker bistand til raskt å komme i arbeid