Hvem kan få tilbudet?

Kvalifiseringstilbudet er åpent for alle som har eller har hatt en psykisk lidelse, uavhengig av omfang eller andre forhold rundt lidelsen. Du må ha et avklart forhold til egen lidelse og kunne følge undervisning med vekt på teori.

Hva består tilbudet av?

MB-opplæringen gir brukere av psykiske helsetjenester en mulighet til å benytte sine erfaringer og ressurser i arbeid med andre som har psykisk helseproblemer. Formålet er at tjenesteapparatet skal kunne kan dra nytte av den erfaringskompetansen brukerne selv har, på lik linje med annen kompetanse.

Som medarbeider med brukererfaring tilfører du viktig brukerkompetanse til behandlingsapparatet, og bidrar til å viske ut skillet mellom syk og frisk.

Undervisningen består av teori, praksis på relevante arbeidsplasser og avsluttes med en prosjektoppgave. Det konkrete innholdet og organiseringen av kvalifiseringstilbudet kan variere fra fylke til fylke.

Aktuelle virksomheter du kan søke jobb i etter endt utdanning er helseinstitusjoner, dagsenter, brukerorganisasjoner og NAV.

Hvor finnes tilbudet?

Tilbud om MB-opplæring finnes i Hordaland.