Kontaktpersoner - Jobbmestrende oppfølging

Jobbmestrende oppfølging er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, NAV og tiltaksarrangører.

Fylke Kontaktpersoner

Vest-Agder

Ellen Ånestad Moen
Kontaktperson Sørlandet sykehus HF
v/ Distriktspsykiatrisk senter Solvang
E-post:Ellen.Anestad.Moen@sshf.no 

Inger Anderssen
Kontaktperson NAV Vest-Agder
Tlf. 38 53 01 00
E-post: inger.anderssen@nav.no

 Telemark

Tore Lyse
Kontaktperson Sykehuset Telemark HF
v/DPS-Skien og DPS-Porsgrunn
Mobil: 930 98 184
E-post: tore.lyse@sthf.no

Kristin Milekåsa
Kontaktperson NAV Arbeidslivssenter Telemark
Tlf: 35 11 38 92,
E-post: kristin.milekasa@nav.no

 Buskerud

Christine L. Carter Arka
Kontaktperson
Vestre Viken HF Sykehuset Buskerud
v / Drammen psykiatriske senter
Mobil: 481 32 761
E-post: Christine.Lorrain.Carter@vestreviken.no

Camilla Smith-Hanssen
Kontaktperson NAV Buskerud
Tlf. 934 38 330
E-post: Camilla.Smith-Hanssen@nav.no

 Oslo

Ragnhild Lindberg
Mobil: 406 10 349
E-post: Ragnhild.lindberg@nav.no

 Oppland

Terje Solbakken
Kontaktperson Sykehuset Innlandet HF,
Divisjon Psykisk helsevern v/ DPS Gjøvik, poliklinikk
Hadeland og Toten
Mobil: 414 18 735
E-post: terje.solbakken@sykehuset-innlandet.no

Randi Opdal
Kontaktperson NAV Oppland
Mobil: 918 47 649
E-post: randi.opdal3@nav.no

 Trøndelag

Arne Aas
Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
Tlf.: 74 02 30 92
E-post: arne.aas@hnt.no  

Marit Aunli
Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos
Tlf.: 74 21 57 49
E-post: marit.aunli@helse-nordtrondelag.no

Eli Christine Bøe Skotvoll
NAV Tiltak Trøndelag
Tlf.: 957 43 238
E-post: eli.skotvoll@nav.no