Fylke Kontaktpersoner

Vest-Agder

Ellen Ånestad Moen Kontaktperson Sørlandet sykehus HF v/ Distriktspsykiatrisk senter Solvang E-post:Ellen.Anestad.Moen@sshf.no 

Inger Anderssen Kontaktperson NAV Vest-Agder Tlf. 38 53 01 00 E-post: inger.anderssen@nav.no

 Telemark

Tore Lyse Kontaktperson Sykehuset Telemark HF v/DPS-Skien og DPS-Porsgrunn Mobil: 930 98 184 E-post: tore.lyse@sthf.no

Kristin Milekåsa Kontaktperson NAV Arbeidslivssenter Telemark Tlf: 35 11 38 92, E-post: kristin.milekasa@nav.no

 Buskerud

Christine L. Carter Arka Kontaktperson Vestre Viken HF Sykehuset Buskerud v / Drammen psykiatriske senter Mobil: 481 32 761 E-post: Christine.Lorrain.Carter@vestreviken.no

Camilla Smith-Hanssen Kontaktperson NAV Buskerud Tlf. 934 38 330 E-post: Camilla.Smith-Hanssen@nav.no

 Oslo

Ragnhild Lindberg Mobil: 406 10 349 E-post: Ragnhild.lindberg@nav.no

 Oppland

Terje Solbakken Kontaktperson Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern v/ DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland og Toten Mobil: 414 18 735 E-post: terje.solbakken@sykehuset-innlandet.no

Randi Opdal Kontaktperson NAV Oppland Mobil: 918 47 649 E-post: randi.opdal3@nav.no

 Trøndelag

Arne Aas Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger Tlf.: 74 02 30 92 E-post: arne.aas@hnt.no  

Marit Aunli Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos Tlf.: 74 21 57 49 E-post: marit.aunli@helse-nordtrondelag.no

Eli Christine Bøe Skotvoll NAV Tiltak Trøndelag Tlf.: 957 43 238 E-post: eli.skotvoll@nav.no