Jobbmestrende oppfølging

Jobbmestrende oppfølging er et tilbud til personer med alvorlige psykiske helseproblemer. Målet er å komme ut i ordinært arbeid.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet retter seg mot personer med alvorlige psykiske helseproblemer, primært psykoselidelser. Det må kunne antas at du på sikt har mulighet til å komme ut i arbeid.

Hva består tilbudet av?

Jobbmestrende oppfølging innebærer tett og individuelt tilrettelagt oppfølging av deg som er hindret i å delta i arbeidslivet på grunn av en psykisk lidelse.

Oppfølgingstilbudet du får baserer seg på en metodikk med fokus på symptomrettet og mestringsorientert oppfølging. Deltakerne får arbeispraksis i en ordinær bedrift, alternativt i en tiltaksbedrift dersom det er behov for det. I tillegg vektlegges opplæring av både deltakerne og tiltaksarrangør/arbeidsgiver i forhold til kommunikasjonstrening, problemløsning, nettverksarbeid og arbeidshindringer som kan oppstå ved ulike symptomer. I noen fylker får deltakerne i tillegg IT-basert kognitiv trening.

Tiltaket innebærer et tett samarbeid mellom deltaker, NAV, behandlingsapparat og tiltaksarrangør. Tiltaket har gode resultater når det gjelder å hjelpe deltakere ut i arbeid.

Hvor finnes tilbudet?

Foreløpig er tilbudet etablert i Nord-Trøndelag, Buskerud, Telemark, Oslo, Rogaland, Vest-Agder og Oppland.

Se kontaktinformasjon, beskrivelse av metodikk og effektevaluering under relatert informasjon.