Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer, som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært, lønnet arbeid.

Om individuell jobbstøtte (IPS)

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har samarbeidet tett om videreutvikling av IPS i Norge.

Oppdatert informasjon om IPS med nyheter, dokumentasjon, verktøy og hospiteringer finner du på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA).

Målgruppe

IPS tilbys hovedsakelig mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som ønsker deltakelse i arbeidslivet. Arbeid inngår som en viktig del av behandlingen, og jobbspesialister er en integrert del av behandlingsteamet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Om metoden

Åtte prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS)

  1. Målet er ordinær, lønnet jobb
  2. Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
  3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
  4. Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
  5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
  6. Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
  7. Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
  8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset

Starte et IPS-tilbud?

Fem IPS-miljøer i Norge utgjør et nasjonalt ressursfellesskap, der andre IPS-tjenester blant annet kan komme og hospitere. Her kan du bestille hospitering for ditt IPS-team.

På nettsidene for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid finner du mer informasjon og verktøy for å etablere en IPS-tjeneste.

Kurs i individuell jobbstøtte (IPS)
Her finner du oversikt over kurs i IPS 2020

Forskning om individuell jobbstøtte (IPS) 

Mer informasjon

Kontaktperson for individuell jobbstøtte (IPS) i NAV: Kine Nan Lium, Kine.Nan.Lium@nav.no.