Individuell jobbstøtte (IPS)

  1. Målet er ordinær, lønnet jobb
  2. Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
  3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
  4. Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
  5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
  6. Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
  7. Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
  8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset