Grønt arbeid

  • allsidige og praktiske arbeidsoppgaver
  • nær kontakt med ordinær virksomhet
  • stell og omsorg for dyr og planter
  • fleksibilitet og individuell tilpassing
  • fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og psykisk vekst
  • meningsfylt, mangfoldig og fleksibelt