Grønt arbeid

"Grønt arbeid" er et arbeidsrettet tilbud med utgangspunkt i gårdens ressurser i regi av NAV.

Grønt arbeid (Vilje viser Vei - Gårdsbruket som arena) er et arbeidsmarkedstiltak for personer med psykiske helseproblemer. Tiltaket er en en del av "Inn på Tunet", som er en samlebetegnelse på det mangfold av tilrettelagte aktiviteter som tilbys på gårdsbruk, for ulike brukergrupper, i samarbeid med ulike etater og tjenester. Les mer om dette på regjeringen.no.

Viktige stikkord er:

  • allsidige og praktiske arbeidsoppgaver
  • nær kontakt med ordinær virksomhet
  • stell og omsorg for dyr og planter
  • fleksibilitet og individuell tilpassing
  • fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og psykisk vekst
  • meningsfylt, mangfoldig og fleksibelt

I løpet av de siste ti-femten årene har flere gårdbrukere satset på å utvikle tilrettelagte tilbud som tar utgangspunkt i gårdens ressurser. Gårdbrukeren har selv en sentral plass som arbeidsleder eller praksislærer. Det finnes i Norge i dag ca. 200 tiltak på gårdsbruk – med et bredt spekter av driftsformer – for personer med psykiske helseproblemer.

I hovedsak har kommunen vært bestiller av disse tjenestene.

De fleste av de aktuelle gårdene har relativt allsidig gårdsdrift med husdyrproduksjon. Mange har skogsdrift og korn, frukt og grønnsaker. Slik spenner innholdet i tilbudene vidt – fra stell og tilsyn med dyr, til arbeid på åker, i hage og i skog, bruk og vedlikehold av maskiner, produksjon av ved, og landskapspleie, matlaging, håndverk og friluftsliv.

Utover tradisjonell gårdsdrift er gården også et utgangspunkt for annen næringsvirksomhet som gårdsbutikk/kafé, videreforedling av naturprodukter og grønne tjenester.

Nettopp dette mangfoldet kan gi allsidig arbeidstrening i et alternativt miljø. Brukerne er tett på ordinær virksomhet. Oppgavene oppleves som meningsfylte og samtidig er de godt egnet for individuell tilpassing. Arbeidssituasjonen kan tilpasses den enkelte brukers varierende ønsker, behov og funksjonsevne.

Mer informasjon om Grønt arbeid finner du på matmerk.no/inn-pa-tunet/