Psykiske helseproblemer

NAV gir arbeidsrettet oppfølging og veiledning til deg med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i jobb eller som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. 

Her finner du noen av tilbudene som kan være aktuelle for deg. Disse tiltakene kommer i tillegg til alle andre tiltak som NAV tilbyr uavhengig av om du har en diagnose

Tilbudet varierer mellom fylkene. Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor, for å finne ut hvilket tilbud som kan passe deg.

NAV Arbeidsrådgivning er et tilbud for deg som trenger ekstra veiveldning for å få avklart yrkesvalg og arbeidsevner. Tilbudet innebærer veiledning om arbeidsmuligheter ut fra dine forutsetninger, og eventuelle tiltak for å komme i arbeid. NAV Arbeidsrådgiving har kompetanse innenfor psykologi, pedagogikk, sosialt arbeid og psykisk helse. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for mer informasjon

Senter for jobbmestring er et tilbud for deg som har angst og/eller depresjon. Målet er å hjelpe deg å mestre symptomene slik at du enten kan bli værende i jobb eller komme i jobb. 

Individuell jobbstøtte (IPS) er et tilbud for deg som får behandling for psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer, og som ønsker hjelp til å komme i jobb eller beholde jobben. Arbeid er en viktig del av behandlingen og tilbudet kombinerer behandling med arbeidsrettet oppfølging av en jobbspesialist. Snakk med behandleren din om dette tilbudet er tilgjengelig for deg. Les mer om IPS på napha.no

Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud for deg som har helseplager eller sosiale problemer. Tilbudet innebærer individuelt tilpasset bistand med veiledningssamtaler, trening og annen hjelp for å komme i arbeid. 

Grønt Arbeid er et tilbud for deg som har psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer. Tilbudet innebærer at du deltar i arbeidsoppgaver og aktiviteter på et gårdsbruk. Aktivitetene kan for eksempel være stell og foring av dyr, skogsarbeid, bruk og vedlikehold av maskiner, kjøkkenarbeid og matlaging, håndverk og friluftsliv. Målet er at du skal komme ut i arbeid eller aktivitet.

Jobbmestrende oppfølging er et tilbud for deg med alvorlige psykiske helseproblemer. Tilbudet innebærer at du får arbeidstrening og oppfølging. Målet er at du skal komme ut i ordinært arbeid.

Studier med støtte er et tilbud til elever og studenter med psykiske helseplager. Tilbudet innebærer tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet. Du får også hjelp til å komme i arbeid. Hvis du har behov for støtte fra helsepersonell, kan du kontakte helsetjenestene på skolen din. 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har veiledningstilbud til deg som har utfordringer med hukommelse, tid, struktur og planlegging på jobben.