NAV har plikt til å bruke språktolk når det er nødvendig for at du skal kunne kommunisere med NAV og forstå rettighetene dine.

Hvem kan få tilbud om tolk?

Alle har rett til å få vurdert om de trenger språktolk i en veiledningssamtale med NAV. Dette gjelder også deg som er arbeidsinnvandrer fra EØS-området.

Det er NAV som har ansvar for å vurdere om du trenger språktolk og bestille tolken. Si fra til NAV hvis du mener du har behov for språktolk i en veiledningssamtale.  

Hvem tolker?

NAV benytter profesjonelle tolker. Familie, bekjente og barn kan ikke være språktolker.

En språktolk kan være en tolk som deltar fysisk på møter, eller en telefontolk eller skjermtolk. NAV vurderer hva som er det beste alternativet.