Trenger du tolk?

Du har rett til tolk i en veiledningssamtale med NAV hvis du ikke forstår det som blir sagt og ikke kan formidle hva du trenger. Dette gjelder både tolk i ulike språk og tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde.

NAV har plikt til å bruke tolk når det er nødvendig for at du skal kunne kommunisere med NAV og forstå rettighetene dine.

Hvem kan få tilbud om tolk?

Alle har rett til å få vurdert om de trenger tolk i en veiledningssamtale med NAV. Dette gjelder også deg som er arbeidsinnvandrer fra EØS-området.

Det er NAV som har ansvar for å vurdere om du trenger tolk og bestille tolken. Si fra til NAV hvis du mener du har behov for tolk i en veiledningssamtale.  

Hvem tolker?

NAV benytter profesjonelle tolker. Familie, bekjente og barn kan ikke være tolker.

En tolk kan være en tolk som deltar fysisk på møter, eller en telefontolk eller skjermtolk. NAV vurderer hva som er det beste alternativet.