Vi ser på hva slags kompetanse, språkkunnskaper og personlige egenskaper et yrke krever, og om det er mulig å tilrettelegge. Vi ser også på om det finnes aktuelle ledige stillinger på hjemstedet ditt, i den regionen du bor i, eller i andre deler av landet. 

NAV vurderer arbeidsevnen din ut fra samtaler med deg, opplysninger du har gitt NAV og opplysninger i CV-en din. Du får vurderingen i et vedtak. Du kan klage på vedtaket. 

Arbeidsevnen din kan forandre seg over tid. Det kan skyldes endringer i helsen din, i kvalifikasjonene dine, i situasjonen på arbeidsmarkedet eller andre forhold. 

Du har rett til en arbeidsevnevurdering hvis du selv eller NAV mener at arbeidsevnen din kan være redusert.

NAVs vurdering

NAV vurderer dine individuelle muligheter og begrensninger opp mot kravene i arbeidslivet. Når vi skal vurdere om du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, ser vi spesielt på helsen og funksjonsevnen din, og hvilke muligheter du har for å

  • komme tilbake til din nåværende arbeidsgiver
  • finne arbeid der du bor
  • finne arbeid på andre steder

Hva bruker NAV vurderingen til? 

Vurderingen danner grunnlag for beslutninger om økonomiske ytelser, din aktivitetsplan og tiltak. 

Hvis det skjer endringer som påvirker arbeidsevnen din i perioder du er i et tiltak eller mottar økonomiske ytelser, er det viktig at du melder fra om dette til NAV. Da har du rett til å få en ny vurdering. 

Hvis du skal søke uføretrygd, må arbeidsevnen din være avklart. Les mer om hvordan du søker uføretrygd.