Oppfølging fra NAV

Oppfølging betyr veiledning og hjelp fra NAV til å skaffe ny jobb eller beholde jobben. Som arbeidssøker har du rett til å få en vurdering fra NAV om hvor mye veiledning og hjelp du trenger.

Behov for veiledning og hjelp

NAV vurderer behovet ditt for veiledning og hjelp etter at du har registrert deg som arbeidssøker. Du vil få vurderingen i et vedtaksbrev fra NAV-kontoret ditt. Den baserer seg på registreringen din og annen informasjon du eventuelt har gitt oss.

Hvis situasjonen din endrer seg, kan du gi beskjed til veilederen din. Slik kan du få den veiledningen du har behov for.

NAVs vurdering og vedtaksbrev gjelder bare behovet ditt for oppfølging. Den har ikke noe med behov for pengestøtte fra NAV. Hvis du har søkt om pengestøtte, vil du få et eget vedtaksbrev om det.

Hvilken veiledning og hjelp kan du få?

Veiledning og oppfølging fra NAV baserer seg på hvor stort behov du har for hjelp. Veilederen din følger deg opp i aktivitetsplanen, i en skriftlig dialogtjeneste eller i møte på telefon, på video eller på NAV-kontoret.

Målet er å hjelpe deg til å komme i ny jobb, beholde jobben du har eller finne riktig aktivitet for deg. Så snart du har registrert deg som arbeidssøker, kan du begynne å planlegge i aktivitetsplanen. Du kan legge inn mål og aktiviteter som passer for deg og situasjonen din.

Når vi følger deg opp, er det viktig for NAV-veilederen å kjenne til din arbeidserfaring, kompetanse og eventuelle utfordringer du har med å komme i jobb. Registrer derfor CV på NAV-tjenesten arbeidsplassen.no.

Veilederen din på NAV-kontoret har fokus på arbeid og oppfølging. Har du spørsmål om pengestøtte, vil kontaktsenteret hjelpe deg.