Hvis du svarer ja på spørsmålene under - da har du kanskje lese- og skrivevansker.

 • Har du vansker med å lese og skrive på skolen, på jobben eller i fritiden?
 • Synes du det er vanskelig å fylle ut skjemaer og blanketter?
 • Synes du det er vanskelig å skrive beskjeder?
 • Har lese- og skriveferdighetene virket inn på ditt valg av utdanning og yrke?
 • Har du sluttet i jobb eller utdanning på grunn av kravene til lesing og skriving?

Hva kan NAV tilby deg?

 • Sjekkliste med veiledning (pdf)
 • Samtale med saksbehandler hvor vi finner sammen ut om du har lese- og skrivevansker
 • Hjelp til jobbsøking
 • Veiledning i valg av yrke og utdanning
 • Henvisning til andre etater som kan gi bistand
 • Hjelpemidler som også kan brukes på arbeidsplassen