Hvem gjelder ordningen for?

Loven omfatter nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som trenger grunnleggende kvalifisering. Du må ha fått innvilget asyl, kommet som overføringsflyktning eller ha fått oppholdstillatelse pga behov for beskyttelse. Som hovedregel gjelder også loven dine nærmeste familiemedlemmer.

Du som omfattes av introduksjonsordningen har rett og plikt til å delta i et program som tar sikte på å

  • gi grunnleggende ferdigheter i norsk
  • gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
  • forberede til deltakelse i yrkeslivet

Programmet skal vare hele året, er på full tid, og inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som fører til videre opplæring eller arbeidsaktivitet.

Programmet varer normalt i to år, og er basert på en samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV.

Les mer om introduksjonsordning for innvandrere på regjeringen.no.