Spørsmål og svar om stenging av tilgang til CV-er

Vi har stilt krav om at arbeidssøkere som får oppfølging fra NAV skal registrere CV på arbeidsplassen.no. CV-ene har automatisk blitt gjort tilgjengelig for arbeidsgivere. Vi har gjort en ny vurdering som konkluderer med at vi ikke har lovhjemmel til dette. Det er årsaken til at vi 17. februar stengte NAV arbeidsgivernes tilgang til CV-er på arbeidsplassen.no.

CV-er som er lagt inn av personer som ikke er registrert med arbeidsrettet oppfølging, er fortsatt synlige.

Hvilke personopplysninger i CV-ene har arbeidsgivere hatt tilgang til? 

Ved å søke på yrker, kompetanse og geografi, har arbeidsgivere som har logget seg inn på arbeidsplassen.no kunnet se det du har skrevet i CV-en din. Det har ikke vært mulig å søke på navn eller kontaktinformasjon. De som har tilgang til CV-ene har ikke lov til å bruke innholdet til noe annet enn rekruttering. 

Personnummer og sensitive opplysninger ikke er en del av CV-en. Det har vært felter der du har kunnet legge inn egne tekster, men vi har minnet om at du ikke skal legge inn sensitive opplysninger. Hvis du logger deg inn på arbeidsplassen.no, kan du se hvilken informasjon som er tilgjengelig i CV-en din. Hvis du får en arbeidsrettet ytelse eller arbeidsrettet oppfølging fra NAV, er disse opplysningene for tiden bare synlig for NAV.

CV-er til personer som lever på sperret eller strengt fortrolig adresse (kode 6 og 7) har aldri vært synlig for arbeidsgivere, de har bare vært synlig for personer i NAV med spesiell tilgang.

Jeg har skjult telefonnummer, har arbeidsgiver sett det?

Hvis du ikke la inn nummeret, har ikke arbeidsgiver sett det. Hvis du la inn et nummer, så har ikke NAV mulighet til å fange opp separate ordninger fra ulike telefonoperatører for skjult nummer, og dermed kan arbeidsgivere ha sett dette. 

Hvem har sett CV-en min?

Det finnes dessverre ikke noe historikk på hvem som har fått opp CV-en din i sine søk.

Hva betyr det å være «registrert arbeidssøker under oppfølging»?

Det er personer som mottar dagpenger og andre som har en arbeidsrettet ytelse eller arbeidsrettet oppfølging fra NAV. 

Må jeg fremdeles registrere CV på arbeidsplassen.no?

Ja, hvis du mottar en arbeidsrettet ytelse fra NAV, som for eksempel dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Arbeidsgivere kan ikke lenger søke opp din CV på arbeidsplassen.no slik som tidligere, men den er fremdeles viktig for at vi skal kunne veilede og hjelpe deg med å skaffe deg  jobb. Dermed gjelder fortsatt kravet om å registrere CV for å være aktiv arbeidssøker. 

Kan jeg velge å gjøre CV-en min synlig for arbeidsgivere på arbeidsplassen.no?

Nei, ikke så lenge du får en arbeidsrettet ytelse eller arbeidsrettet oppfølging fra NAV. Vi jobber med å finne en løsning.

Hva betyr det at personvernbruddet kan ha påvirket mine økonomiske ytelser eller andre rettigheter fra NAV?

I brevet vi sendte ut til de som er berørt av personvernbruddet, nevner vi mulige konsekvenser. Når det gjelder det om ytelser og rettigheter, er vi i gang med å undersøke om enkelte kan ha fått avslag på en ytelse eller rettighet fra NAV som følge av at de ikke har gjort CV-en sin tilgjengelig på arbeidsplassen.no.

Hvis du mottar en ytelse fra NAV, for eksempel dagpenger, får det ingen konsekvenser at CV-en din for tiden ikke er tilgjengelig for arbeidsgivere på arbeidsplassen.no.

Hvorfor hadde NAV delt CV-min med andre?  

Hensikten med å dele CV-en din med arbeidsgivere har vært å gjøre det enklere for arbeidsgivere å finne arbeidskraft og for å gjøre det lettere for deg å finne deg jobb. 

Jeg vil klage – hva gjør jeg?

Hvis du ønsker å klage, kan du gjøre det via nav.no/serviceklage

Er CV-en min slettet fra arbeidsplassen.no? 

Nei, den er kun skjult. Dette vil du se når logger deg inn på arbeidsplassen.no

Kan CV-en min bli funnet av arbeidsgivere? 

Nei, men NAV kan, etter avtale med deg, sende den til aktuelle arbeidsgivere.  

Jeg har hemmelig adresse med sikkerhetstiltak, er min CV blitt delt? 

Nei, hvis du har sikkerhetstiltak er ikke din CV delt med arbeidsgivere. 

Jeg har hemmelig telefonnummer med sikkerhetstiltak, er min CV blitt delt?

Nei, hvis du har sikkerhetstiltak er ikke din CV delt med arbeidsgivere. 

Jeg mottar ingen ytelse fra NAV eller er under oppfølging, er min CV også skjult? 

Nei, hvis du har samtykket til at vi kan dele CV-en din med arbeidsgivere, vil den fortsatt være synlig. Dette vil du se når du logger deg inn på arbeidsplassen.no.

Har CV-en til mottakere av AAP vært synlige for arbeidsgivere?

Nei, de fleste mottakerne av AAP har ikke vært tilgjengelig for arbeidsgivere på arbeidsplassen.no. AAP er en ytelse du kan ha rett på hvis du har redusert arbeidsevne. Forutsetningen for at CV har vært tilgjengelig for arbeidsgivere på arbeidsplassen.no har vært at personen var klar for jobbsøking. I de få tilfellene der CV-ene til denne gruppen har blitt tilgjengeliggjort, har det vært etter avtale med personen det gjelder og fordi personen har vært klar for jobbsøking. 

Andre spørsmål? 

Du kan skrive til oss hvis du har andre spørsmål. 

Denne siden oppdateres løpende.