Brudd på personvernet har medført at NAV har stengt størstedelen av CV-basen