Brudd på personvernet har medført at NAV har stengt størstedelen av CV-basen

NAV har ikke hatt lovhjemmel til automatisk å gjøre alle CV-er på arbeidsplassen.no tilgjengelige for arbeidsgivere.

Vi har stilt krav om at arbeidssøkere som får oppfølging fra NAV, det omfatter også de som mottar dagpenger, skal registrere CV på arbeidsplassen.no. CV-ene har automatisk blitt tilgjengelige for arbeidsgivere. Hensikten har vært både å gjøre det enklere for arbeidsgivere å finne arbeidskraft og at det skal være lettere for arbeidssøkere å få jobb. 

Vi har gjort en ny vurdering og har kommet frem til at delingen er et brudd på personvernet.  NAV har ikke lov til å gi arbeidsgivere automatisk tilgang til CV-er. Tilgangen ble derfor stengt onsdag 17. februar.

Vi er i gang med å sende brev med informasjon til alle de arbeidssøkerne som er berørt. Her finner du også eksempel på brevet på engelsk: letter in English (pdf)

arbeidsplassen.no er NAVs CV- og stillingsdatabase og kobler jobbsøkere med arbeidsgivere. Denne tjenesten er et viktig virkemiddel for at flest mulig kommer seg ut i jobb. 

Hvilke personopplysninger i CV-ene har arbeidsgivere hatt tilgang til?

Ved å søke på yrker, kompetanse og geografi, har arbeidsgivere som har logget seg inn på arbeidsplassen.no kunnet se navn, bosted, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, utdanning, arbeidserfaring, annen erfaring, kurs, førerkortklasse, godkjenninger (sertifiseringer og lignende), språk, sammendrag, oppgitte kompetanser og jobbønsker.  

Det har ikke vært mulig å søke på navn eller kontaktinformasjon.  

De som har tilgang til CV-ene har ikke lov til å bruke innholdet til noe annet enn rekruttering.

Se flere spørsmål og svar om stenging av CV-basen