Lønnskompensasjonsordning er ventet i midten av juni 

Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.  

Ordningen som skal sikre permitterte lønn den første perioden av permitteringen skulle vært på plass innen mai, men er forsinket.  

Skal bygge på arbeidsgiveres opplysninger til NAV 

En av årsakene til forsinkelsen er at det viste seg å være krevende å lage en automatisert løsning som fattet vedtak som bygger på et detaljert regelverk. Dessuten var det lagt til grunn at lønnskompensasjon til permitterte skulle baseres på opplysninger som arbeidsgivere har rapportert til NAV og Skatteetaten via a-ordningen.  

–  Det viste seg at a-ordningen ikke inneholdt alle de opplysningene vi trenger. Dermed ville mye av saksbehandlingen bli gjort manuelt, og ventetiden på utbetalinger ville bli uakseptabel lang, sier beredskapsleder i NAV, Yngvar Åsholt.  

Nå planlegger NAV en løsning som bygger på opplysninger arbeidsgivere sitter med og som de kan gi videre til NAV. Så fort NAV har de opplysningene vi trenger, vil pengene bli utbetalt. 

– Vi er veldig glade for at vi i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet har kommet fram til en løsning som gjør at vi får et godt datagrunnlag som muliggjør høy grad av automatisering, sier Åsholt.  

Partene i arbeidslivet er positive 

Åsholt forteller at partene i arbeidslivet er orientert om den nye løsningen.  

– De er heldigvis positive til denne måten å gjøre det på. De er opptatt av at løsningen må bli enklest mulig for arbeidsgivere, og det er også vårt mål. Vi er allerede i gang med å teste ulike rapporteringsløsninger på et utvalg arbeidsgivere. 

Ettersom løsningen tar utgangspunkt i at det er arbeidsgiverne og ikke de permitterte som skal sende NAV de nødvendige opplysningene, må forskriften endres. Den endelige forskriften vil være på plass innen utgangen av mai. Informasjonen på nav.no blir oppdatert når forskriften er fastsatt. 

– Vi er godt i gang med utvikling av den nye løsningen, men den siste delen av jobben må vi vente med til vi alle detaljene i forskriften er på plass, sier Åsholt.  

Han legger til at hvis en arbeidsgiver ikke gir NAV de nødvendige opplysningene, kan den permitterte selv søke NAV om lønnskompensasjon.  

Kobles sammen med refusjonsordning til arbeidsgivere 

Arbeidsgivere som har forskuttert lønn til permitterte ansatte, kan søke om refusjon fra NAV for dag 3-20 i permitteringsperioden. Åsholt forteller at søknadsfunksjonen for refusjon vil være på plass samtidig med lønnskompensasjonsordningen. 

– De bygger på hverandre. Arbeidsgivere som søker om refusjon kan samtidig legge inn, og eventuelt korrigere, de opplysningene vi trenger for å utbetale lønnskompensasjon, sier Åsholt. 

Arbeidsgivere som har meldt fra om permittering, men som ikke har forskuttert lønn til sine ansatte, vil få beskjed fra NAV om at de må sende inn nødvendige opplysninger til NAV.  

– Det vil bli noe merarbeid for disse arbeidsgiverne, men hvis vi skulle laget en annen løsning, ville vi i veldig mange tilfeller måttet be arbeidsgivere om å sende oss den informasjonen vi ville manglet, sier Åsholt.