Lønnskompensasjon til permitterte

Denne stønaden gjelder ikke lenger. Lønnskompensasjon var en ytelse til de som ble permittert 31. august 2020 eller tidligere. De hadde rett til kompensasjon for lønn de første 20 dagene de var permittert.
  • ditt fødselsnummer (11 siffer)
  • «Lønnskompensasjon»
  1. Rapportere inn informasjon om din permittering via a-meldingen.
  2. Melde inn opplysninger til nav for å utløse din lønnskompensasjon.
  • tidspunktet du ble permittert
  • om arbeidsgiveren din har forskuttert lønn til deg etter at du ble permittert
  • lønnen din per dag, slik arbeidsgiveren din har beregnet den
  • de dagene du har jobbet mens du var permittert
  • om du har fått utbetalt omsorgspenger, sykepenger eller hatt annet fravær mens du var permittert