Klar til å betale ut lønnskompensasjon

Nå er løsningen for lønnskompensasjon klar og NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte. 

NAV har nå på plass løsningen som vil utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn.  

– Vi er helt avhengige av et samarbeid med arbeidsgivere for å få utbetalt lønnskompensasjon for de 18 dagene permitterte har krav på. Det viktige nå er at arbeidsgiverne vet hva de skal gjøre, slik at vi sikrer rask og riktig utbetaling til alle som venter på lønnskompensasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i NAV.

To oppdrag til arbeidsgiverne

Arbeidsgivere må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne blir utbetalt:  

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Så fort arbeidsgiver har gjort disse to tingene vil NAV utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.  

– Det har aldri tidligere vært så mange som har behov for hjelp fra oss som nå. Vi er veldig glade for at vi nå kan betale ut lønnskompensasjon til alle de permitterte som har ventet på penger fra NAV.  Pengene vil være på konto senest 3 dager etter at arbeidsgiver har gitt oss de opplysningene vi trenger. Det er viktig at arbeidsgiverne gjør det de skal nå, slik at vi raskt får betalt ut pengene, sier Vågeng.

Vær obs på begrenset tilgang

Hvis veldig mange prøver å bruke løsningen samtidig, vil NAV begrense hvor mange som får tilgang samtidig for å sikre at løsningen er stabil. Arbeidsgiverne vil da få en beskjed på skjermen om å prøve igjen litt senere. 

Bakgrunn

I mars vedtok Stortinget midlertidige endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere. Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt kortes ned fra 15 til 2 dager og NAV dekker fra dag 3-20. Permitterte får dekket full lønn inntil 6G (1G = grunnbeløpet i folketrygden).

Mer informasjon om løsning for lønnskompensasjon og refusjon

Gå til løsning for lønnskompensasjon og refusjon