Jeg er frilanser – bør jeg søke dagpenger eller den nye ordningen?

info
Mange som kaller seg frilansere, er egentlig selvstendig næringsdrivende eller arbeidstaker. Sjekk om du er frilanser i NAV og Skatteetatens betydning.
  • Dagpenger får du bare fra den dagen du søker, derfor kan du ikke få penger for dager tilbake i tid.
  • For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker og sende meldekort.
  • I den nye kompensasjonsordningen må du dekke de 16 første dagene selv, men her kan du få penger fra 30. mars hvis du hadde et reelt inntektstap fra 14 mars.
  • Beløpene kan bli ulike i de to ordningene, derfor må du vurdere hva du tror vil lønne seg for deg.
  1. Du kan søke om kompensasjon fra den nye ordningen for både frilansinntektene og næringsinntektene.
  2. Du kan søke om dagpenger for frilansinntektene samtidig som du søker på den nye ordningen for næringsinntektene.