Jeg er frilanser – bør jeg søke dagpenger eller den nye ordningen?

Mister du frilannsinntekter på grunn av koronapandemien, er det to måter du kan få kompensert inntektstapet ditt på. De to utelukker hverandre gjensidig, så du må velge én av dem.

Som frilanser er disse to aktuelle for deg:

1) Dagpenger for arbeidsledige eller permitterte

eller 

2) Midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere

info
Mange som kaller seg frilansere, er egentlig selvstendig næringsdrivende eller arbeidstaker. Sjekk om du er frilanser i NAV og Skatteetatens betydning.

Hvis du velger 1) dagpenger 

Velger du å søke dagpenger, kan du også søke forskudd. NAV regner med lang saksbehandlingstid på dagpenger, derfor kan du få noen av pengene raskt. Det du får utbetalt i forskudd, vil bli trukket fra det beløpet du senere får innvilget når saksbehandlingen er ferdig. I utbetalingsmeldingen din vil du få beskjed om at forskuddet er trukket fra.

For tapte frilansinntekter: Du kan IKKE søke på 2) kompensasjonsordningen    •    hvis du allerede har fått svar på søknaden din om dagpenger •    eller hvis du får forskudd på dagpenger.

Men: Har du i tillegg tapt inntekter som selvstendig næringsdrivende, kan du søke på 2) kompensasjonsordningen for dette.

Hva lønner det seg å velge?

Det er dessverre ikke mulig for NAV å forutsi hvilken ordning det lønner seg for deg å velge. Hva som lønner seg, er blant annet avhengig av hvor lenge du regner med å miste oppdrag på grunn av koronaviruset. Derfor anbefaler vi at du setter deg inn i de ulike ordningene og vurderer dette ut fra hva du vet om din egen situasjon. Noen momenter:

  • Dagpenger får du bare fra den dagen du søker, derfor kan du ikke få penger for dager tilbake i tid.
  • For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker og sende meldekort.
  • I den nye kompensasjonsordningen må du dekke de 16 første dagene selv, men her kan du få penger fra 30. mars hvis du hadde et reelt inntektstap fra 14 mars.
  • Beløpene kan bli ulike i de to ordningene, derfor må du vurdere hva du tror vil lønne seg for deg.

Har du flere typer inntekter?

Mange har i realiteten flere typer inntekt. Hvis du har et enkeltpersonforetak og du fakturerer noen av oppdragsgiverne dine derfra, har du næringsinntekt.

Har du en kombinasjon av frilansinntekter og næringsinntekter, har du to valg:

  1. Du kan søke om kompensasjon fra den nye ordningen for både frilansinntektene og næringsinntektene.
  2. Du kan søke om dagpenger for frilansinntektene samtidig som du søker på den nye ordningen for næringsinntektene.

Les mer om dine rettigheter som frilanser.