Innreiseforbud under pandemien – kompensasjon for tapt inntekt

 • Du er forhindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet, og du taper derfor lønn (pensjonsgivende inntekt som du betaler skatt av).
 • Du er EØS-borger (inkludert Sveits) eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og oppholder deg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge. Les om trygdeavtalene.
 • Du har enten norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Du bor utenfor Norge. Det vil si at du ikke har bostedsadresse i Norge.
 • Du var ansatt og hadde påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.
 • Du hadde jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i fire uker før datoen det søkes om kompensasjon fra.
 • Er du permittert og mottar dagpenger, har du ikke rett til denne kompensasjonen.
 • Du får ikke kompensasjon hvis du har bostedsadresse i Norge. Da har du rett til å reise inn i Norge
 • Du får ikke kompensasjon hvis du er norsk statsborger. Da har du rett til å reise inn i Norge. 
 • Har du inntekt fra en annen jobb der du oppholder deg, får du ikke kompensasjon for dagene med inntekt. Det samme gjelder hvis du får utbetalinger fra myndighetene i bostedslandet ditt.
 • Det er ikke et krav at du er syk.
 • Dagene med utbetaling i denne ordningen teller ikke med i antall dager du kan få sykepenger hvis du blir syk. 
 • Du får ikke feriepenger gjennom denne ordningen.
 • om du er norsk statsborger 
 • om du er statsborger i et EØS-land
 • om du har bostedsadresse i Norge 
 • om du har norsk fødselsnummer eller D-nummer
 • om du er registrert med et aktivt arbeidsforhold i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret
 • om arbeidsforholdet er meldt inn etter 29. januar 2021
 • om du får andre utbetalinger fra NAV
 • hvilken inntekt du er registrert med hos Skatteetaten